terug

Wat is voor jou tot op heden de meest waardevolle ervaring geweest in je opleiding tot psychiater?


Wat is voor jou tot op heden de meest waardevolle ervaring geweest in je opleiding tot psychiater?
 
Dat ik in opleiding zou gaan tot psychiater was voor mij niet vanzelfsprekend. Ik ben geneeskunde gaan studeren met het idee om somatisch arts te gaan worden en dan ook nog medisch specialist. Uiteindelijk is het dan via een omweg toch psychiater geworden en ik ben nog steeds erg blij met mijn keuze.
 
Over de opleiding ben ik heel tevreden. Ik denk dat we ons als artsen in opleiding tot psychiater erg rijk mogen rekenen met al onze onderwijsmomenten. We hebben naast het wekelijks consortiumonderwijs en huisonderwijs, ook nog vele uren mentoraat, supervisie op de werkvloer en supervisie voor de psychotherapie die we zelf geven. Wat natuurlijk uniek is voor onze opleiding is de leertherapie. Mijn leertherapeute biedt mij inzichten in mijn handelen en emoties en hoe zich dat verhoudt tot mijn werk en mijn privéleven. Ik leer mild naar mijzelf te kijken en ook de compassie die ik zo gemakkelijk en vanzelfsprekend voor mijn patiënt kan voelen op mijzelf te richten. Ik denk dat dit mij niet alleen een beter arts, maar vooral ook een beter mens maakt.
 
Zelf heb ik een erg bewogen jaar achter de rug op persoonlijk vlak. Daarnaast was mijn nieuwe stage een echte uitdaging: een leerzame, maar pittige plek. Mijn supervisor was erg gedreven, maar kon kritisch zijn. Overigens vanuit een goed hart. Uiteindelijk heb ik een hele goede stageperiode gehad met een prachtig compliment van mijn supervisor bij mijn afscheid. Het is fijn om te weten dat mij wordt gegund dat ik net zo tevreden over mijzelf kan zijn als anderen over mij.
 
Voor mij is uiteindelijk de belangrijkste ervaring de realisatie dat mijn menselijkheid, met al mijn krachten maar ook mijn eigen uitdagingen, maakt dat ik op mijn eigen authentieke wijze mijn werk als toekomstig psychiater kan doen en dat ik mijzelf als waardevol instrument kan inzetten in de behandeling van mijn patiënt.