Nieuws

terug

30 nieuwe aios gestart met de opleiding

29 april 2019 - Regionaal opleidings nieuws
In de tweede week van april zijn maar liefst 30 nieuwe aios gestart met de opleiding tot psychiater in Noord-Holland. Zij gaan werken bij 6 verschillende instellingen verdeeld over de regio. 
De aios begonnen met de introductieweek waarin zij in hoog tempo onderwijs kregen in thema's die belangrijk zijn voor een goede start van de opleiding. 

De introductieweek had dit jaar een nieuwe opzet, omdat er een grotere groep aios dan in voorgaande jaren is ingestroomd. 
De week begon met een uitgebreide kennismaking. Men mocht openlijk over elkaar roddelen en er werd een presentatie gegeven over elkaars talenten. De middag startte met twee grote onderwerpen uit de opleiding: psychotherapie en psychofarmacologie. Andere onderwerpen die aan bod kwamen: 
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Sociale psychiatrie
 • Juridisch kader en BOPZ
 • Systemisch werken
 • Suïcidaliteit in de spoedeisende psychiatrie
 • Agressie bij verschillende ziektebeelden

De aios volgden op donderdag een keuzeprogramma waarin ze konden kiezen om meer te leren over: 
 • Persoonlijkheidsstoornissen in crisis
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Het zoeken naar een gedeeld verklaringsmodel met de patient. 
 • Motiverende gespreksvoering
 • Samenwerken met de co-assistent
 • Gezondheid van de aios
 • Verslaving in de spoedeisende psychiatrie
 • Interculturele vaardigheden

De week eindigde met een collegetour met de opleiders. Aios mochten in groepjes de opleiders het hemd van het lijf vragen over hun eigen opleidingstijd, wat hen drijft in het vak en tips om zoveel mogelijk uit hun opleiding te halen. 
Met een borrel werd geproost op de start van hun opleiding.