Nieuws

terug

Eindreferaten consortium Noord-Holland Augustus 2021

22 oktober 2020 - Eindreferaten
Maandelijks wordt er een in clusterverband georganiseerd eindreferaat van twee of drie aios gehouden.
In verband met COVID-19 zijn de referaten momenteel als webinar bij te wonen.
In juni en juli zijn er geen eindreferaten gepland.
 
De eerstvolgende refereeravond vindt plaats op:
Datum:             26 augustus 2021
Aanvangstijd: 19.30 uur
 
De sprekers op deze avond zijn: 

dhr. P.D. (Peter) Bom,  aios GGZ inGeest
Onderwerp: Zijn gendergerelateerde fenomenen pathologisch?

mw. drs. R. (Roos) Ruiter - Visser, aios Parnassia
Onderwerp: Antipsychotica gebruik gedurende zwangerschap

dhr. J.A.J. (Jort) Bastiaansen, MSc., aios OLVG
Onderwerp: Gebruik van wearables (draagbare technologie) om agressie bij kinderen te 
voorspellen.

Uitgebreidere informatie over het programma is op te vragen via het contactformulier op deze website.