Nieuws

terug

Eindreferaten consortium Noord-Holland oktober 2021

22 oktober 2020 - Eindreferaten
Maandelijks wordt er een in clusterverband georganiseerd eindreferaat van twee of drie aios gehouden.
Met ingang van oktober 2021 worden de referaten op locatie in het Keizersgrachtcentrum te Amsterdam georganiseerd. Deze zijn niet online bij te wonen.
 
De eerstvolgende refereeravond vindt plaats op:
Datum:             28 oktober 2021
Aanvangstijd: 19.30 uur
 
De sprekers op deze avond zijn: 

drs. M. (Mara) Sandberg,  aios Arkin
Onderwerp: WvGGZ versus Wet BOPZ. Kunnen we verplichte opnames met dwang voorkomen middels wetgeving?

drs. M.A. (Margaux) Bartens, aios Arkin / Zaans Medisch Centrum
Onderwerp: Mentaliserend bevorderende interventies

drs. K.A. (Kimberly) Babel, aios Arkin
Onderwerp: Seksuele uitbuiting bij jonge vrouwen

Uitgebreidere informatie over het programma is op te vragen via het contactformulier op deze website.