Nieuws

terug

Eindreferaten consortium Noord-Holland

22 oktober 2020 - Eindreferaten
Maandelijks op donderdagavond wordt er een in clusterverband georganiseerd eindreferaat van twee en max. vier aios gehouden.
De referaten worden op locatie in het Keizersgrachtcentrum te Amsterdam georganiseerd.

Het is mogelijk om de refereeravond bij te wonen via Youtube. Bij deelname via Youtube is het niet mogelijk accreditatiepunten toe te kennen,

Informatie over het programma is op te vragen via het contactformulier op deze website.