Opleiding Psychiatrie Noord-Holland

 
De Opleiding Psychiatrie Noord-Holland (OPNH)  bestaat uit 6 instroomopleidingsplaatsen tot psychiater en 7 doorstroomopleidingsplaatsen. Het opleidingscluster werkt intensief samen op het gebied van blended onderwijs verzorgen aan hun circa 120 psychiaters in opleiding (AIOS).

Dit onderwijs wordt verzorgd door ruim 90 tutoren en dat gebeurt grotendeels via de leeromgeving psychiatrieonderwijs.nl. Enerzijds betreft dit onderwijs de uitvoering van de landelijke psychiatrie- en psychotherapiecursussen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en anderzijds het regionale onderwijs (OPNH-onderwijs) vanuit het Opleidingscluster.

De 6 instroomopleidingsplaatsen in Noord-Holland zijn: 
 • Arkin
 • GGZ inGeest
 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • OLVG
 • Parnassia groep
 • GGZ Noord-Holland Noord

De 6 doorstroomopleidingsplaatsen in Noord-Holland zijn: 
 • LEVVEL
 • Zaans Medisch Centrum
 • GGD Amsterdam
 • Spaarne Gasthuis
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP)

De instellingen hebben onderling afspraken gemaakt zodat aios makkelijk kunnen overstappen naar stages bij een andere instelling. Zo kan de aios de opleiding zo goed mogelijk laten aansluiten bij zijn of haar leerbehoeftes. Deze website vergemakkelijkt dit proces des te meer door de uitgebreide stage etalage.

Solliciteren naar een opleidingsplaats kan via het opleidingssecretariaat van de betreffende instelling. De adresgegevens van de secretariaten zijn o.a. te vinden onderaan iedere pagina van de opleider(s).

OPNH bureau

Het bureau voor de opleiding psychiatrie, regio Noord-Holland, draagt zorg voor de organisatie, coördinatie en ontwikkeling van het onderwijs.
Het team bestaat uit onderwijscoördinator en psychiater Hetty Visser en beheerders Odette Kleeblatt en Wijnanda Akster.

De beheerder is het eerste aanspreekpunt richting AIOS en tutoren/docenten en voor het opleidingscluster betreffende organisatie en uitvoering van het onderwijs. Voor nadere informatie zie het contactformulier. 


v.l.n.r. Wijnanda Akster, Odette Kleeblatt, Hetty Visser 

 


Inhoudelijke informatie opleiding / EPA's


Entrustable professional activities (epa’s) worden bij medische vervolgopleidingen ingezet als een hulpmiddel om het competentieniveau gedurende de opleiding vast te stellen en keuzes te maken wat betreft individualisering.
De aios kan de opleiding alleen afronden als voor elke epa een bekwaamheidsverklaring is verworven. Het omgekeerde geldt niet: de opleiding is niet afgerond enkel door het verwerven van alle bekwaamheidsverklaringen. Het werken als medisch specialist vraagt meer dan de bekwaamheid in een aantal beroepsactiviteiten (Ten Cate e.a. 2015).

Per stagebeschrijving op deze website zullen de epa's vermeld worden.

EPA1 Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (3 levensfases)
EPA2 Een therapeutische relatie onderhouden
EPA3 Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
EPA4 Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
EPA5 Een systeemgesprek voeren
EPA6 Risicomanagement
EPA7 Suïcidaliteitsbeoordeling (3 levensfases)
EPA8 Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg
EPA9 Interprofessionele consultvoering en overdracht
EPA10 Leidinggeven aan een interprofessioneel team