Stage etalage


Voor assistenten in opleiding tot psychiater bieden wij hierbij een uitgebreide zoekmogelijkheid aan voor stages in de regio Noord-Holland.
Er zijn meerdere zoekmogelijkheden waarmee direct stages zijn te vinden die optimaal aansluiten bij wat jij wil leren.

Let op: Arkin en Parnassia Groep omvatten verschillende merken. Als je een stage bij een van deze merken zoekt, klik dan de instelling aan waar het merk bij hoort. 
Arkin: Inforsa - Jellinek - Mentrum - Novarum - NPI - PuntP - Sinai Centrum
Parnassia Groep: Zorgbedrijf Parnassia - Brijder - dr. Leo Kannerhuis - PsyQ - YOUZ 

Op de pagina ''Over OPNH" is uitleg te vinden over de EPA vermeldingen die je bij een deel van de stages zult aantreffen.

Intensive home treatment / Crisisdienst

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoorn, Schagen
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Veel! Je gaat leren omgaan met spoedeisende hulpvragen in een ambulante context. Dit betekent dat je…
2 jaar geleden

Ambulante Ouderenpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Grondige kennis van geronto psychiatrische ziektebeelden, ernstige psychiatrische stoornissen,…
2 jaar geleden

Klinische Gerontopsychiatrie - Ouderenpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Heiloo, Hoorn
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?   De AIOS is in staat een diagnose te stellen bij complexe, multifactorieel bepaalde…
2 jaar geleden

Poliklinische stage Kinder- en Jeugdpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoofddorp, Hoorn, Purmerend, Schagen, Zaandam
Duur: 6 of 12 maanden.   Het betreft een stage op een algemene kinder- en jeugdpsychiatrische polikliniek, waar kinderen en jongeren van 0…
6 maanden geleden

Consultatieve en Liason psychiatrie / Ziekenhuispsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? GGZ Noord Holland Noord levert de ziekenhuis psychiatrische zorg in de Noordwest Ziekenhuisgroep, de…
5 jaar geleden

Angst- en Stemmingsstoornissen

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Onderzoek/diagnostiek stemming- en angststoornissen en andere frequent voorkomende…
2 jaar geleden

FACT - Ernstige psychiatrische aandoeningen

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Expertise op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen. Werken met…
2 jaar geleden

Beleidspsychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Heerhugowaard
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?  Voor een stage beleidspsychiatrie bij GGZ NHN kan je binnen al onze behandeldivisies…
2 jaar geleden

Klinische Volwassenenpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Heiloo, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?   Kennis van acute psychiatrische ziektebeelden en hun klinische en transmurale behandeling…
2 jaar geleden

Klinische Forensische psychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Heiloo
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren?   Analyse van verband tussen stoornis en delict. Behandelingsmogelijkheden met betrekking tot…
2 jaar geleden

Klinische stage Kinder- en Jeugdpsychiatrie Alkmaar

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar
Duur: 6 of 12 maanden   Het Kindcentrum de Klim biedt zowel klinische als dagklinische diagnostiek en behandeling voor kinderen van 4-12…
6 maanden geleden

SSIW

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren?  Expertise op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen. Werken met…
2 jaar geleden

Elektroconvulsie therapie

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Elektroconvulsie therapie [ECT] is een behandeltechniek die bij voorkeur in een ziekenhuissetting…
5 jaar geleden

Dagbehandeling - basisddeel

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de stage op de dagbehandeling leer je het diagnosticeren en behandelen van patiënten…
5 jaar geleden

Kliniekstage - basisdeel

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de kliniekstage leer je het diagnosticeren en behandelen van patiënten waarvoor een…
5 jaar geleden

Ziekenhuispsychiatrie op de medisch psychiatrische unit (MPU)

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage ziekenhuispsychiatrie met een duur van…
5 jaar geleden

Polikliniekstage - basisdeel

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de stage op de polikliniek leer je het diagnosticeren en behandelen van patiënten…
5 jaar geleden

Psychiatrie Obstetrie Pediatrie (POP)

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Psychiatrie Obstetrie Pediatrie…
5 jaar geleden

Beleidspsychiatrie OLVG

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Beleidspsychiatrie met een duur van een half…
4 jaar geleden

Psychiatrische consultatieve dienst

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren? De specialistische functie ziekenhuispsychiatrie betreft de diagnostiek en behandeling van…
4 jaar geleden

Supervisiestage

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de supervisie-stage leer je aan het einde van je opleiding het werken als supervisor. Dit is een…
4 jaar geleden

Wetenschapsstage

OLVG - Amsterdam
Duur: 6-12 maanden    Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Wetenschappelijk onderzoek met een…
4 jaar geleden

Dagkliniek Zaans Medisch Centrum

Zaans Medisch Centrum - Zaandam
Duur 6 maanden   Wat ga je leren? De dagkliniek biedt een gecombineerd psychiatrisch, psycho- en sociotherapeutisch dagklinisch…
4 jaar geleden

Consultatieve volwassenenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie (Somatiek & Psyche)

Zaans Medisch Centrum - Zaandam
Duur:  6 maanden of 12 maanden   Wat gaat de aios leren? De stage ziekenhuispsychiatrie wordt aangeboden door de afdeling Somatiek…
4 jaar geleden

PAAZ basisopleiding Zaans Medisch Centrum

Zaans Medisch Centrum - Zaandam
duur 6 maanden   Wat ga je leren? De klinische afdeling psychiatrie maakt onderdeel uit van het Zaans Medisch Centrum en biedt…
4 jaar geleden

Grote stadspsychiatrie GGD Geïntegreerde Voorzieningen

GGD Amsterdam - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Houd je van de gekte van de grote stad, de psychiatrie in een brede context, hou je van nadenken…
4 jaar geleden

ACT team Amsterdam (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Jeugd en Gezin

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je doen, wat ga je leren? Uitgebreide integrale diagnostiek van kinderen en jongeren, vanuit een contextuele…
6 maanden geleden

Curatieve verslavingspsychiatrie en FACT

Arkin - Hilversum
  Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Forensisch jeugdteam (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Curatieve verslavingspsychiatrie

Arkin - Amsterdam, Utrecht
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Beleidspsychiatrie bij de Raad van Bestuur

Arkin - Amsterdam
Duur: 6  maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Centrum voor Relationele Therapie Jeugd en Gezin

Arkin - Amsterdam
Duur: 12 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen individueel…
5 maanden geleden

Herstelkliniek Jan Thomeepad

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Herstelkliniek Sporenburg / Reigersbos / Jean Desmet

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Polikliniek gespecialiseerde psychotraumabehandeling (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De nadruk ligt op de poliklinische diagnostiek bij patiënten met het vermoeden op een angst…
4 jaar geleden

Gespecialiseerde psychotraumabehandeling -aandachtsgebied- (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? De nadruk ligt op de diagnostiek bij patiënten met het vermoeden op een angst en posttraumatische…
4 jaar geleden

Forensische Ambulante Zorg - FAZ

Arkin - Amersfoort, Amsterdam, Utrecht
Duur: 6 maanden  De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Gespecialiseerde psychotraumabehandeling -algemeen deel- (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De nadruk ligt op de diagnostiek bij patiënten met het vermoeden op een angst en…
4 jaar geleden

Kortdurende oplossingsgerichte opnames voor complexe PTSS (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Je krijgt tijdens deze stage een goed beeld hoe intensieve complexe trauma behandelingen verlopen…
4 jaar geleden

Hoogbeveiligde Intensieve Beveiligde zorgafdeling - FPK

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat

Arkin - Amsterdam
Duur: 6  maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

VIP - Mentrum

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen individueel…
6 maanden geleden

Wijkteam F-ACT

Arkin - Amsterdam, Diemen
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Zorgtoeleidingsteam

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren, wat ga je doen? Integrale psychiatrische, somatische en sociale diagnostiek en beoordeling in het…
6 maanden geleden

Psychiatrische Psychotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen -Aandachtsgebied- (NPI)

Arkin - Amsterdam
Duur: 12 maanden   Wat ga je leren? Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor de behandeling van mensen met…
4 jaar geleden

NPI - Poli Persoonlijkheidsstoornissen

Arkin - Amersfoort, Amsterdam
Duur:  6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Ouderenkliniek - Arkin

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Langdurende Intensieve Zorg (LIZ)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Forensisch Ambulante Zorg FAZ Amsterdam (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 tot 12 maanden   Wat ga je leren? Bij Inforsa is bejegening tot kunst verheven. Gezien de doelgroep is dat heel logisch: onze…
4 jaar geleden

Eetstoornissen

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Buitenlandstage Psychiatrisch Centrum Suriname

Arkin - Paramaribo (Suriname)
Duur: 6 maanden      Wat ga je leren? Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is een gespecialiseerd diensten- en…
4 jaar geleden

Forensisch Jeugdteam - FJT

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden  De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen…
5 maanden geleden

FPK (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden  Wat ga je leren? Bij deze stage zal je werken op de HIBZ afdeling op de FPK  Inforsa. De afdeling is een…
6 maanden geleden

Sociale en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? De aios is voor 50% werkzaam binnen één van de locaties. De andere 50% werkt de aios bij…
4 jaar geleden

Outreachend Team

Arkin - Amersfoort, Amsterdam, Utrecht
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
6 maanden geleden

Polikliniek Depressie & Angststoornissen - PuntP

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen individueel…
6 maanden geleden

Beleidspsychiatrie Bureau geneesheer directeur (BGD)

Arkin - Amsterdam
  Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Jeugd en Gezin FACT

Arkin - Amsterdam
  Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Trace (LVB problematiek)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Kliniek Nieuwe Meer

Arkin - Amsterdam
Duur: 6  maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Kliniek High Care Detox

Arkin - Amsterdam, Utrecht
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Spoedeisende psychiatrie (SPA)

Arkin - Amsterdam, Diemen
Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Ouderenkliniek ambulant

Arkin - Amsterdam
  Duur: 6 maanden De stage kan worden gedaan zowel in het algemene deel als in het profileringsdeel. Werkzaamheden en leerdoelen kunnen…
5 maanden geleden

Forensische psychiatrie locatie Utrecht / Almere

NIFP - Almere, Utrecht
Nederlands Instituut voor Psychiatrie en Psychologie NIFP locatie Midden-Nederland (Utrecht) / Pieter Baan Centrum (Almere)   Duur: 12…
4 jaar geleden

Forensische Psychiatrie locatie Amsterdam / Zaanstad

NIFP - Amsterdam, Zaandam
   Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het doel van deze keuzestage is de AIOS kennis te laten maken met het forensisch…
4 jaar geleden

FACT - Castricum en Wormerveer

Parnassia Groep - Castricum, Wormerveer
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? We zijn een gecertificeerd multidisciplinair FACT (Flexible Assertive Community Treatment) team,…
4 jaar geleden

Opnamekliniek Volwassenen (HIC/IC)

Parnassia Groep - Castricum
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De opnamekliniek Volwassenen van Parnassia Noord-Holland te Castricum is een High Intensive Care…
4 jaar geleden

Autisme Spectrumstoornissen (Dr. Leo Kannerhuis)

Parnassia Groep - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de AIOS-keuzestage in het dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam werk je op een gespecialiseerde…
4 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie, klinische gerontopsychiatrie

Parnassia Groep - Castricum
Stageduur 6 tot 12 maanden   Wat ga je leren? Diagnostiek en behandeling van ouderen met ernstige psychiatrische stoornissen, vaak in…
4 jaar geleden

Verslavingspsychiatrie Brijder

Parnassia Groep - Alkmaar, Haarlem
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens deze stage leer je diagnostiek en behandeling van patiënten met…
4 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie, psychogeriatrie (PG) kliniek en DOC team

Parnassia Groep - Beverwijk, Castricum
Stage 6 tot 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage psychogeriatrie combineer je klinische en ambulante werkzaamheden. Je leert tijdens…
4 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie, ambulante gerontopsychiatrie

Parnassia Groep - Beverwijk, Purmerend, Zaandam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De afdelingen ambulante ouderenpsychiatrie van Parnassia Noord-Holland bieden specialistische…
4 jaar geleden

Ambulante kinder-, jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie (YOUZ)

Parnassia Groep - Zaandam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Je legt een goede basis als psychiater door kennis op te doen over de ontwikkeling van gedrags- en…
4 jaar geleden

Crisisdiens / IBT volwassenen

Parnassia Groep - Zaandam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat  ga je leren? Tijdens deze stage leer je psychiatrische beoordelingen van crisissituaties. Je ontwikkelt…
4 jaar geleden

Ambulante volwassenenpsychiatrie (PsyQ)

Parnassia Groep - Haarlem, Zaandam
Duur: 12 maanden  Wat ga je leren? Bij PsyQ wordt zowel klachtgericht gewerkt bij de HOME teams, als specialistisch en stoornisgericht…
2 jaar geleden

Kinder- en Jeugdpsychiatrie ASS Leo Kannerhuis

Parnassia Groep - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? Het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam is een gespecialiseerde derdelijns polikliniek voor patiënten…
1 jaar geleden

Beleidspsychiatrie Bureau Geneesheer Directeur

Parnassia Groep - Castricum
Duur: 6 maanden Wat ga je leren? Binnen de opleiding is veel aandacht voor behandeling en diagnostiek van psychiatrische ziekten. De…
1 jaar geleden

F-ACT Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Je werkt in een gecertificeerd F-ACT team in de regio Haarlem samen met zeer ervaren en…
4 jaar geleden

Acute Opnamekliniek, High Care (HC) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage leer je –onder supervisie, met behoud van zelfstandigheid- bij te dragen aan en…
4 jaar geleden

Acute Opnamekliniek Volwassenen, High Intensive Care (HIC) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Op deze gesloten opname-afdeling op de locatie Zuiderpoort zie je gevarieerde, ernstige psychiatrische…
4 jaar geleden

ART team / volwassenenkliniek

GGZ inGeest - Bennebroek
Duur: 6-12 maanden   Wat ga je leren? Je leert: Werken volgens de principes van ART:werken in de Actieve heRstel Triade voor mensen…
4 jaar geleden

F-ACT Hoofddorp

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? In deze F-ACT stage is geen dag hetzelfde. Crisissituatie? Dit betekent: agenda leegmaken, de…
4 jaar geleden

Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen Amstelveen

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze gespecialiseerde polikliniek op de locatie Amstelmere leer je…
4 jaar geleden

Polikliniek Bipolaire Stoornissen

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? De polikliniek is onderdeel van de Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen van GGZ…
4 jaar geleden

VIP -Vroege Interventie Psychose-

GGZ inGeest - Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Deze stage in het team voor Vroege Interventie bij Psychose (VIP) biedt een unieke…
4 jaar geleden

Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma Hoofddorp

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 of 12 maanden (bij voorkeur 12 maanden)   Wat ga je leren? In deze stage werk je met mensen met een persoonlijkheidsstoornis,…
4 jaar geleden

Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Hoofddorp

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze polikliniek leer je complexe en therapieresistente angst- en depressieve…
4 jaar geleden

F-ACT Amstelveen

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? In dit gecertificeerde FACT team in Amstelveen e.o. werk je zowel aan de rand van een grote stad…
4 jaar geleden

Buitenlandstage Bonaire

GGZ inGeest - Kralendijk (Bonaire)
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage kun je je in een andere culturele omgeving kennismaken met de bijzondere aspecten…
4 jaar geleden

Psychotherapie / Schematherapie

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze 2e/3e-lijns-polikliniek leer je als AIOS specialistische diagnostiek bij complexe…
26 dagen geleden

Beleidspsychiatrie GGZ inGeest

GGZ inGeest - Amstelveen, Amsterdam, Bennebroek, Haarlem, Hoofddorp
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage in het aandachtsgebied volwassenen leer je een probleemanalyse en verbeterplan maken…
4 jaar geleden

Polikliniek psychosomatiek

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Somatisch on(voldoende) verklaarde klachten of wel lichamelijke klachtenstoornissen zijn het…
4 jaar geleden

Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Amstelveen

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze polikliniek op de locatie Amstelmere leer je allerlei angst- en depressieve…
4 jaar geleden

Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6-12 maanden   Wat ga je leren? Op deze polikliniek leer je complexe en therapieresistente angst- en depressieve…
4 jaar geleden

Polikliniek Bipolaire stoornissen GGZ inGeest

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het is uniek een poliklinische stage te doen in één van de academische werkplaatsen…
4 jaar geleden

Spoedeisende Psychiatrie (Crisisdienst) Amsterdam en Amstelland

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Werken en leren in een setting waarin ambulante en zo nodig outreachende psychiatrische zorg voor…
4 jaar geleden

Polikliniek Ouderenpsychiatrie

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage bekwaam je je in alle aspecten van ouderenpsychiatrie inclusief psychogeriatrie en…
4 jaar geleden

Wetenschappelijk onderzoek GGZ inGeest

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De aios wordt in principe gestationeerd bij de Dienst Onderzoek en Opleidingen in de A.J.…
4 jaar geleden

F-ACT Amsterdam

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het eigen maken en verdiepen van de F-ACT methodiek, waarbij herstelgericht werken,…
4 jaar geleden

Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage bekwaam je je in alle aspecten van ouderenpsychiatrie inclusief psychogeriatrie en…
4 jaar geleden

ADHD en Autisme

GGZ inGeest - Amsterdam
  Duur: 6-12 maanden Wat ga je leren? Deze interessante stage op een gespecialiseerde polikliniek op de locatie Overschiestraat in…
4 maanden geleden

Spoedeisende Psychiatrie (Crisisdienst) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage leer je diagnosticeren, interveniëren en behandelen in crisissituaties bij een…
4 jaar geleden

Polikliniek Ouderenpsychiatrie Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
 Duur: 6-12 maanden   Wat ga je leren? Je leert zeer diverse psychiatrische problemen en stoornissen  diagnosticeren bij…
4 jaar geleden

Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6-12 maanden Wat ga je leren? Je leert diagnostiek en behandelingen uitvoeren bij een patiëntengroep met zeer gevarieerde…
4 jaar geleden

F-ACT Ouderenpsychiatrie Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Je werkt in een gecertificeerd en gedreven F-ACT team in de regio Haarlem samen met ervaren en…
3 jaar geleden

ACT (Assertive Community Treatment) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren?   ACT (Assertive Community Treatment) richt zich op mensen met complexe psychiatrische en/of…
4 jaar geleden

Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen - Psychotherapie Persoonlijkheidsstoornissen

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 12 maanden   Wat gaat de aios leren? In deze stage werkt u met mensen met een persoonlijkheidsstoornis, voornamelijk…
4 jaar geleden

Complexe persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6-12 maanden Wat ga je leren? Op deze 2e/3e-lijns-polikliniek leer je als aios specialistische diagnostiek en behandeling…
2 maanden geleden

Academische stage Angst- en dwangstoornissen en Depressie

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6-12 maanden Wat ga je leren? Op de poliklinieken Angst- en dwangstoornissen en Depressie  op locatie De Nieuwe Valerius …
2 maanden geleden

Psychotherapie DGT Jongvolwassenen

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage werk je met mensen met forse emotieregulatieproblemen in de leeftijdsgroep 18 tot…
1 maand geleden

Ziekenhuispsychiatrie - Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD)

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren en doen?  - Verdiepen van kennis van de consultatieve psychiatrische diagnostiek van   …
2 jaar geleden

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) AMC

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 maanden Wat ga je leren en doen? - Het verrichten  van diagnostiek op het grensvlak van de somatiek de…
2 jaar geleden

Transitiepsychiatrie

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren, wat ga je doen?   Je leert te werken met jongvolwassenen met een unipolaire of…
2 jaar geleden

MPU Kind en Jeugd

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren?   Verdiepen van kennis en integreren van somatische en psychiatrische diagnostiek en…
2 jaar geleden

Wetenschappelijk onderzoek vroege psychose

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren en wat ga je doen? - Samen met de supervisor/onderzoeksgroep een vraagstelling…
2 jaar geleden

Psychodermatologie, polikliniek angst – dwang

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Bij participatie in BDD dagbehandeling is 12 maanden vereist   Wat ga je leren, wat ga je…
2 jaar geleden

Psychotherapie en Systeemtherapie bij depressie

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur:  6 maanden /  12 maanden    Wat ga je leren en doen?   Je leert te werken met (jong)volwassenen en…
2 jaar geleden

Stemmingsstoornissen

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur:  6 of 12 maanden Wat ga je leren en doen? - Werken in een poliklinische academische setting - Werken met een team van deskundige…
2 jaar geleden

Angststoornissen

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en doen? - Binnen een poliklinische en klinische setting ontwikkel je expertise in de…
2 jaar geleden

Wetenschappelijk onderzoek Mental Health in an Urban Population: The Helius study

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 - 12 maanden, in overleg   Wat ga je leren en doen? - Samen met de supervisor/onderzoeksgroep een vraagstelling formuleren…
2 jaar geleden

Vroege Psychose (AMC) / Vroege Interventie Psychose (Arkin)

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en doen? Vroege Psychose: - Uitvoeren van diagnostiek en behandeling van jongeren (16-30 jaar)…
2 jaar geleden

Neuropsychiatrie en polikliniek Angst - Dwang

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren, wat ga je doen? - Intercollegiale intakes bij complexe patiënte met zowel neurologische…
2 jaar geleden

HIC/MC

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en doen? - Bekwaam raken in de diagnostiek en kortdurende behandeling van patiënten…
2 jaar geleden

Buitenlandstage Tanzania (Dodoma) en klinische stage AMC

Amsterdam UMC locatie AMC - Dodoma (Tanzania)
  Duur: 6 tot 12 maanden 12 Maanden, waarvan 6 maanden stage in Tanzania en 6 maanden stage voorafgaande of aansluitend aan, in…
4 jaar geleden

Medisch onderwijs en opleidingsvaardigheden

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur: 6 of 12 maanden, eventueel in combinatie met parttime (poli)klinische stage).  Starten kan zowel op 1 april als op 1…
1 jaar geleden

Psychotherapie en persoonlijkheidsstoornissen (de Hoofdlijn)

Amsterdam UMC locatie AMC - Haarlem
Duur:  12 maanden fulltime of 12 maanden deels parttime (40% het eerste half jaar); af te stemmen met opleider en werkbegeleider bij De…
11 maanden geleden

Lichaamsbeeldstoornissen en Psychodermatologie

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en wat ga je doen? Differentiatiestage diagnostiek, behandeling en onderzoek bij…
7 maanden geleden

Consultatieve psychiatrie (psycho-oncologie) in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Inleiding De stage ziekenhuispsychiatrie en psycho-oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek is een stage in het…
4 jaar geleden

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) VUmc

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 3 maande (in combinatie met de PCD) of 6 maanden   Inleiding De MPU is een afdeling met 8 bedden , gelokaliseerd in het…
4 jaar geleden

Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) VUmc

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 3 maanden (in combinatie met MPU) of 6 maanden   Inleiding De PCD is een multidisciplinaire dienst waar aios psychiatrie,…
4 jaar geleden

Poliklinische psychiatrie Centrum Soma & Psyche

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 6 - 12 maanden   Poliklinische psychiatrie in het Centrum voor Soma & Psyche   De polikliniek van het Centrum voor Soma…
4 jaar geleden

Centrum voor Soma & Psyche, polikliniek neuropsychiatrie

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Centrum voor Soma & Psyche, Polikliniek Neuropsychiatrie Duur  6 maanden óf 12 maanden met onderzoek Op de polikliniek…
4 jaar geleden

Kennis- en Zorg centrum genderdysforie (Genderpolikliniek)

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 6-12 maanden (12 maanden in combinatie met wetenschappelijk onderzoek) Psychiatrie in het Kennis- en zorg centrum Genderdysforie Bij…
4 jaar geleden

Buitenlandstage Bonaire -Kralendijk-

Amsterdam UMC locatie VUmc - Kralendijk (Bonaire)
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage kun je je in een andere culturele omgeving kennismaken met de bijzondere aspecten…
4 jaar geleden

Buitenland stage polikliniek Bonaire

Amsterdam UMC locatie VUmc - Kralendijk (Bonaire)
Duur: 6 maanden (vanaf leerjaar 3)   Algemeen Alle psychiatrie stages op Bonaire zijn erkend door de RGS. Je komt in dienst van het…
1 jaar geleden

DGT Dialectische Gedrags Therapie Jeugd

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen   DGT-J is een behandeling aan jongeren die last…
1 jaar geleden

Ambulante Forensische Jeugdpsychiatrie

Levvel - Duivendrecht
  Duur: 6 maanden Algemeen Begeleiden en behandelen van jeugdige delinquente jongeren (12- 23 jaar) en hun gezinnen, met als doel…
1 jaar geleden

San Francisco

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen De eetstoornissenkliniek San Francisco (SF) en dagkliniek…
1 jaar geleden

IBT-J Intensieve Behandeling Thuis-Jeugd

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Het bieden van intensieve zorg (diagnostiek en…
1 jaar geleden

Polikliniek Altra College Bleichrodt

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage)   Algemeen   Onze polikliniek is een unieke…
1 jaar geleden

Regiopoli Gooi- en vecht

Levvel - Duivendrecht
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Poliklinische diagnostiek en behandeling van kinderen en…
1 jaar geleden

Gebiedsteam Nieuw West polikliniek

Levvel - Duivendrecht
  Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage)   Algemeen Poliklinische…
1 jaar geleden

Gebiedsteam Noord polikliniek

Levvel - Duivendrecht
  Duur 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage) Algemeen Poliklinische diagnostiek…
1 jaar geleden

Gebiedsteam Oost-Centrum polikliniek

Levvel - Duivendrecht
  Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase…
1 jaar geleden

Regioteam Amstelland polikliniek

Levvel - Duivendrecht
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Poliklinische diagnostiek en behandeling van kinderen en…
1 jaar geleden

Transgenderzorg kind en adolescent

Levvel - Amsterdam
  Stageduur: 6 maanden, 12 maanden indien gecombineerd met onderzoek (stage geschikt voor AIOS profilering tot…
1 jaar geleden

Panama acute opname kliniek

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden, 32-38 uur  (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Panama neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week…
3 jaar geleden

San Remo

Levvel - Amsterdam
  Duur: 6 maanden  (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Doelgroep en samenstelling team Klinische…
1 jaar geleden

Speedboot

Levvel - Duivendrecht
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Variërend van diagnostiek, behandeling, schoolopbouw of een…
1 jaar geleden

Ziekenhuispsychiatrie

Levvel - Amsterdam
  Stageduur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Bieden van multidisciplinaire zorg en consultatie…
1 jaar geleden

N=You

Levvel - Amsterdam
  Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage) Algemeen N=You is een…
7 maanden geleden

Buitenlandstage Kinder- en Jeugdpsychiatrie Bonaire

Levvel - Kralendijk (Bonaire)
  Duur: 6 maanden 32-40 u per week (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Vanaf het 4e jaar gedurende…
1 jaar geleden

Geneesheer-directeur & Landelijk team

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden Doelgroep en samenstelling team Doelgroep:  Kinderen en jongeren van 4-21 jaar. De geneesheer-directeur is…
5 maanden geleden

Ziekenhuispsychiatrie Spaarne Gasthuis

Spaarne Gasthuis - Haarlem
Duur: 6 of 12 maanden  Algemeen De afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van het Spaarne Gasthuis is een multidisciplinaire…
8 maanden geleden