Stage etalage


Voor assistenten in opleiding tot psychiater bieden wij hierbij een uitgebreide zoekmogelijkheid aan voor stages in de regio Noord-Holland.
Er zijn meerdere zoekmogelijkheden waarmee direct stages zijn te vinden die optimaal aansluiten bij wat jij wil leren.

Let op: Arkin, Parnassia en GGZ Noord-Holland-Noord omvatten verschillende merken. Als je een stage bij een van deze merken zoekt, klik dan de instelling aan waar het merk bij hoort. 
Arkin: Inforsa - Jellinek - Mentrum - Novarum - NPI - PuntP - Sinai Centrum
GGZ Noord-Holland-Noord: Triversum
Parnassia Groep: Brijder - dr. Leo Kannerhuis - i-psy - PsyQ - YOUZ 
N.B. Met ingang van oktober 2020 is de naamstelling van de Bascule veranderd in Levvel.

Op de pagina ''Over OPNH" is uitleg te vinden over de EPA vermeldingen die je bij een deel van de stages zult aantreffen.

Intensive home treatment / Crisisdienst

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoorn, Schagen
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Veel! Je gaat leren omgaan met spoedeisende hulpvragen in een ambulante context. Dit betekent dat je…
1 jaar geleden

Ambulante Ouderenpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Grondige kennis van geronto psychiatrische ziektebeelden, ernstige psychiatrische stoornissen,…
1 jaar geleden

Klinische Gerontopsychiatrie - Ouderenpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Heiloo, Hoorn
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?   De AIOS is in staat een diagnose te stellen bij complexe, multifactorieel bepaalde…
1 jaar geleden

Poliklinische stage Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Triversum)

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoofddorp, Hoorn, Purmerend, Schagen, Zaandam
Duur: 6 of 12 maanden.   Het betreft een stage op een algemene kinder- en jeugdpsychiatrische polikliniek, waar kinderen en jongeren van 0…
1 jaar geleden

Consultatieve en Liason psychiatrie / Ziekenhuispsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? GGZ Noord Holland Noord levert de ziekenhuis psychiatrische zorg in de Noordwest Ziekenhuisgroep, de…
4 jaar geleden

Angst- en Stemmingsstoornissen

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Onderzoek/diagnostiek stemming- en angststoornissen en andere frequent voorkomende…
1 jaar geleden

FACT - Ernstige psychiatrische aandoeningen

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Expertise op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen. Werken met…
1 jaar geleden

Beleidspsychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Heerhugowaard
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?  Voor een stage beleidspsychiatrie bij GGZ NHN kan je binnen al onze behandeldivisies…
1 jaar geleden

Klinische Volwassenenpsychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Heiloo, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?   Kennis van acute psychiatrische ziektebeelden en hun klinische en transmurale behandeling…
1 jaar geleden

Klinische Forensische psychiatrie

GGZ Noord-Holland-Noord - Heiloo
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren?   Analyse van verband tussen stoornis en delict. Behandelingsmogelijkheden met betrekking tot…
1 jaar geleden

Klinische stage Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Triversum)

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar
Duur: 6 of 12 maanden   Het Kindcentrum de Klim biedt zowel klinische als dagklinische diagnostiek en behandeling voor kinderen van 4-12…
1 jaar geleden

SSIW

GGZ Noord-Holland-Noord - Alkmaar, Hoorn, Schagen
Duur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren?  Expertise op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen. Werken met…
1 jaar geleden

Elektroconvulsie therapie

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Elektroconvulsie therapie [ECT] is een behandeltechniek die bij voorkeur in een ziekenhuissetting…
4 jaar geleden

Dagbehandeling - basisddeel

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de stage op de dagbehandeling leer je het diagnosticeren en behandelen van patiënten…
4 jaar geleden

Kliniekstage - basisdeel

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de kliniekstage leer je het diagnosticeren en behandelen van patiënten waarvoor een…
4 jaar geleden

Ziekenhuispsychiatrie op de medisch psychiatrische unit (MPU)

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage ziekenhuispsychiatrie met een duur van…
4 jaar geleden

Polikliniekstage - basisdeel

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de stage op de polikliniek leer je het diagnosticeren en behandelen van patiënten…
4 jaar geleden

Psychiatrie Obstetrie Pediatrie (POP)

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Psychiatrie Obstetrie Pediatrie…
4 jaar geleden

Beleidspsychiatrie OLVG

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Beleidspsychiatrie met een duur van een half…
4 jaar geleden

Psychiatrische consultatieve dienst

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren? De specialistische functie ziekenhuispsychiatrie betreft de diagnostiek en behandeling van…
4 jaar geleden

Supervisiestage

OLVG - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de supervisie-stage leer je aan het einde van je opleiding het werken als supervisor. Dit is een…
4 jaar geleden

Wetenschapsstage

OLVG - Amsterdam
Duur: 6-12 maanden    Wat ga je leren? De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Wetenschappelijk onderzoek met een…
4 jaar geleden

Dagkliniek Zaans Medisch Centrum

Zaans Medisch Centrum - Zaandam
Duur 6 maanden   Wat ga je leren? De dagkliniek biedt een gecombineerd psychiatrisch, psycho- en sociotherapeutisch dagklinisch…
4 jaar geleden

Consultatieve volwassenenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie (Somatiek & Psyche)

Zaans Medisch Centrum - Zaandam
Duur:  6 maanden of 12 maanden   Wat gaat de aios leren? De stage ziekenhuispsychiatrie wordt aangeboden door de afdeling Somatiek…
3 jaar geleden

PAAZ basisopleiding Zaans Medisch Centrum

Zaans Medisch Centrum - Zaandam
duur 6 maanden   Wat ga je leren? De klinische afdeling psychiatrie maakt onderdeel uit van het Zaans Medisch Centrum en biedt…
4 jaar geleden

Grote stadspsychiatrie GGD Geïntegreerde Voorzieningen

GGD Amsterdam - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Houd je van de gekte van de grote stad, de psychiatrie in een brede context, hou je van nadenken…
4 jaar geleden

ACT team Amsterdam (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Het team is een proeftuin voor de “nieuwe GGZ” beweging. Er wordt transmuraal gewerkt en…
4 jaar geleden

Jeugd en Gezin

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Bij Arkin Jeugd & Gezin staat de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en…
4 jaar geleden

Curatieve Verslavingspsychiatrie en VerslavingsFACT (Jellinek)

Arkin - Hilversum
  Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De afdeling curatieve verslavingszorg beidt poliklinische, deeltijd en klinische…
4 jaar geleden

Forensisch jeugdteam (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Het Forensisch Jeugdteam van Inforsa biedt in samenwerking met Arkin Jeugd & Gezin ambulante…
4 jaar geleden

Curatieve verslavingspsychiatrie, VerslavingsFACT, Detoxkliniek (Jellinek)

Arkin - Amsterdam, Utrecht
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Curatief/kliniek: Patiënten in behandeling voor verslavingen (ongeacht aan welk middel of…
4 jaar geleden

Basis GGZ

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage kan je als aios ervaring opdoen met alle aspecten van de BasisGGZ. Doelstelling van…
4 jaar geleden

Beleidspsychiatrie bij de Raad van Bestuur

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de stage beleidspsychiatrie krijgt de AIOS meer inzicht in beleidsontwikkeling en…
4 jaar geleden

Centrum voor Relationele Therapie

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? Het Centrum voor Relationele Therapie (CvRT) is onderdeel van Arkin Jeugd & Gezin. Het CvRT biedt…
4 jaar geleden

Herstelkliniek complexe problemen Jan Thomeepad (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Er wordt behandeling en begeleiding geboden aan volwassenen met complexe meervoudige problemen op…
4 jaar geleden

Herstelkliniek meervoudige problemen (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: bij voorkeur 12 maanden   Wat ga je leren? Het merendeel van de patiënten heeft een psychotische stoornis (m.n. schizofrenie en…
4 jaar geleden

Polikliniek gespecialiseerde psychotraumabehandeling (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De nadruk ligt op de poliklinische diagnostiek bij patiënten met het vermoeden op een angst…
4 jaar geleden

Gespecialiseerde psychotraumabehandeling -aandachtsgebied- (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? De nadruk ligt op de diagnostiek bij patiënten met het vermoeden op een angst en posttraumatische…
4 jaar geleden

Forensische Ambulante Zorg -FAZ- (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden (voorkeur voor 12 maanden)   Wat ga je leren? Bij Inforsa is bejegening tot kunst verheven. Gezien de doelgroep is…
4 jaar geleden

Gespecialiseerde psychotraumabehandeling -algemeen deel- (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De nadruk ligt op de diagnostiek bij patiënten met het vermoeden op een angst en…
4 jaar geleden

Kortdurende oplossingsgerichte opnames voor complexe PTSS (Sinai Centrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Je krijgt tijdens deze stage een goed beeld hoe intensieve complexe trauma behandelingen verlopen…
4 jaar geleden

Hoogbeveiligde Intensieve Beveiligde zorgafdeling -HIBz- (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Bij deze stage zal je werken op de HIBZ afdeling op de FPK Inforsa. De afdeling is een…
4 jaar geleden

Outreachend Team -JOT- Verslaving & Psychiatrie (Jellinek)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden, voorkeur voor 12 maanden   Wat ga je leren?  Het Cluster Verslaving en Psychiatrie richt zich voor een deel op…
4 jaar geleden

Opnamekliniek Constantijn Huygensstraat (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De Kliniek 1e Constantijn Huygensstraat is een korte opnamekliniek voor mensen die door…
4 jaar geleden

VIP Jongvolwassenen met een eerste Psychose (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren?   Wat echt interessant is aan deze stage is dat je als AIOS ervaring kan opdoen met invulling…
4 jaar geleden

Wijkteam/ F-ACT

Arkin - Amsterdam, Diemen
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Diagnostiek en behandeling van mensen met langdurige psychiatrische stoornissen met vaak een…
4 jaar geleden

Zorgtoeleiding - Sociale psychiatrie

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De kern van de stage is het werken in een ambulant diagnostisch team waar mensen worden gezien…
4 jaar geleden

Psychiatrische Psychotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen -Aandachtsgebied- (NPI)

Arkin - Amsterdam
Duur: 12 maanden   Wat ga je leren? Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor de behandeling van mensen met…
4 jaar geleden

Psychiatrische Psychotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen -Algemeen deel- (NPI)

Arkin - Amsterdam
Duur: 12 maanden   Wat ga je leren? Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor de behandeling van mensen met…
4 jaar geleden

Ambulante Ouderenpsychiatrie (Mentrum)

Arkin - Amsterdam, Diemen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Integrale psychiatrische, somatische en sociale diagnostiek van ouderen (leeftijdsgrens boven de…
4 jaar geleden

Ouderenkliniek Laan van de Helende Meesters (Mentrum)

Arkin - Amstelveen
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Integrale psychiatrische, somatische en sociale diagnostiek en behandeling van ouderen (leeftijdsgrens…
4 jaar geleden

Kliniek Verslaving & Psychiatrie (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het Cluster Verslaving en Psychiatrie richt zich voor een deel op patiënten met primair…
4 jaar geleden

Langdurende Intensieve Zorg -LIZ- (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? Op de LIZ worden met name patiënten opgenomen die elders langdurig afdeling-ontregelend aanwezig…
4 jaar geleden

Psychiatrie in de Verstandelijke Gehandicaptensector (Mentrum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De verstandelijk gehandicapten psychiatrie omvat een populatie die zich kenmerkt door een…
4 jaar geleden

Forensisch Ambulante Zorg FAZ Amsterdam (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 tot 12 maanden   Wat ga je leren? Bij Inforsa is bejegening tot kunst verheven. Gezien de doelgroep is dat heel logisch: onze…
3 jaar geleden

Centrum voor Eetstoornissen en Obesitas (Novarum)

Arkin - Amsterdam
Duur: 12 maanden   Wat ga je leren?            Novarum behandelt (jong)volwassenen met…
4 jaar geleden

Buitenlandstage Psychiatrisch Centrum Suriname

Arkin - Paramaribo (Suriname)
Duur: 6 maanden      Wat ga je leren? Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is een gespecialiseerd diensten- en…
4 jaar geleden

Forensisch Jeugdteam -FJT- (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 -12 maanden   Wat ga je leren? Het Forensisch Jeugdteam van Inforsa biedt ambulante specialistische behandelingen voor jongeren…
3 jaar geleden

Kliniek HIBZ-afdeling op de FPK (Inforsa)

Arkin - Amsterdam
Duur van de stage   6 maanden - 1 jaar    Wat ga je leren? Bij deze stage zal je werken op de HIBZ afdeling op de FPK…
3 jaar geleden

Polikliniek Depressie & Angst (PuntP)

Arkin - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? Deze behandelvisie is transdiagnostisch van aard: de onderliggende gemeenschappelijke…
4 jaar geleden

Forensische psychiatrie locatie Utrecht / Almere

NIFP - Almere, Utrecht
Nederlands Instituut voor Psychiatrie en Psychologie NIFP locatie Midden-Nederland (Utrecht) / Pieter Baan Centrum (Almere)   Duur: 12…
4 jaar geleden

Forensische Psychiatrie locatie Amsterdam / Zaanstad

NIFP - Amsterdam, Zaandam
   Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het doel van deze keuzestage is de AIOS kennis te laten maken met het forensisch…
4 jaar geleden

FACT - Castricum en Wormerveer

Parnassia Groep - Castricum, Wormerveer
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? We zijn een gecertificeerd multidisciplinair FACT (Flexible Assertive Community Treatment) team,…
4 jaar geleden

Opnamekliniek Volwassenen (HIC/IC)

Parnassia Groep - Castricum
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De opnamekliniek Volwassenen van Parnassia Noord-Holland te Castricum is een High Intensive Care…
4 jaar geleden

Autisme Spectrumstoornissen (Dr. Leo Kannerhuis)

Parnassia Groep - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens de AIOS-keuzestage in het dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam werk je op een gespecialiseerde…
4 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie, klinische gerontopsychiatrie

Parnassia Groep - Castricum
Stageduur 6 tot 12 maanden   Wat ga je leren? Diagnostiek en behandeling van ouderen met ernstige psychiatrische stoornissen, vaak in…
4 jaar geleden

Verslavingspsychiatrie Brijder

Parnassia Groep - Alkmaar, Haarlem
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Tijdens deze stage leer je diagnostiek en behandeling van patiënten met…
3 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie, psychogeriatrie (PG) kliniek en DOC team

Parnassia Groep - Beverwijk, Castricum
Stage 6 tot 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage psychogeriatrie combineer je klinische en ambulante werkzaamheden. Je leert tijdens…
4 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie, ambulante gerontopsychiatrie

Parnassia Groep - Beverwijk, Purmerend, Zaandam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De afdelingen ambulante ouderenpsychiatrie van Parnassia Noord-Holland bieden specialistische…
4 jaar geleden

Ambulante kinder-, jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie (YOUZ)

Parnassia Groep - Zaandam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Je legt een goede basis als psychiater door kennis op te doen over de ontwikkeling van gedrags- en…
3 jaar geleden

Crisisdiens / IBT volwassenen

Parnassia Groep - Zaandam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat  ga je leren? Tijdens deze stage leer je psychiatrische beoordelingen van crisissituaties. Je ontwikkelt…
3 jaar geleden

Ambulante volwassenenpsychiatrie (PsyQ)

Parnassia Groep - Haarlem, Zaandam
Duur: 12 maanden  Wat ga je leren? Bij PsyQ wordt zowel klachtgericht gewerkt bij de HOME teams, als specialistisch en stoornisgericht…
1 jaar geleden

Kinder- en Jeugdpsychiatrie ASS Leo Kannerhuis

Parnassia Groep - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren? Het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam is een gespecialiseerde derdelijns polikliniek voor patiënten…
5 maanden geleden

Beleidspsychiatrie Bureau Geneesheer Directeur

Parnassia Groep - Castricum
Duur: 6 maanden Wat ga je leren? Binnen de opleiding is veel aandacht voor behandeling en diagnostiek van psychiatrische ziekten. De…
5 maanden geleden

F-ACT Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Je werkt in een gecertificeerd F-ACT team in de regio Haarlem samen met zeer ervaren en…
4 jaar geleden

Acute Opnamekliniek, High Care (HC) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage leer je –onder supervisie, met behoud van zelfstandigheid- bij te dragen aan en…
4 jaar geleden

Acute Opnamekliniek Volwassenen, High Intensive Care (HIC) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Op deze gesloten opname-afdeling op de locatie Zuiderpoort zie je gevarieerde, ernstige psychiatrische…
4 jaar geleden

ART team / volwassenenkliniek

GGZ inGeest - Bennebroek
Duur: 6-12 maanden   Wat ga je leren? Je leert: Werken volgens de principes van ART:werken in de Actieve heRstel Triade voor mensen…
4 jaar geleden

F-ACT Hoofddorp

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? In deze F-ACT stage is geen dag hetzelfde. Crisissituatie? Dit betekent: agenda leegmaken, de…
4 jaar geleden

Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen Amstelveen

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze gespecialiseerde polikliniek op de locatie Amstelmere leer je…
4 jaar geleden

Polikliniek Bipolaire Stoornissen

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? De polikliniek is onderdeel van de Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen van GGZ…
4 jaar geleden

VIP -Vroege Interventie Psychose-

GGZ inGeest - Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Deze stage in het team voor Vroege Interventie bij Psychose (VIP) biedt een unieke…
4 jaar geleden

Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma Hoofddorp

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 of 12 maanden (bij voorkeur 12 maanden)   Wat ga je leren? In deze stage werk je met mensen met een persoonlijkheidsstoornis,…
4 jaar geleden

Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Hoofddorp

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze polikliniek leer je complexe en therapieresistente angst- en depressieve…
4 jaar geleden

F-ACT Amstelveen

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? In dit gecertificeerde FACT team in Amstelveen e.o. werk je zowel aan de rand van een grote stad…
4 jaar geleden

Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Competenties liggen met name in medisch handelen, communicatie, samenwerking en…
4 jaar geleden

Beleidspsychiatrie GGZ inGeest

GGZ inGeest - Amstelveen, Amsterdam, Bennebroek, Haarlem, Hoofddorp
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage in het aandachtsgebied volwassenen leer je een probleemanalyse en verbeterplan maken…
4 jaar geleden

Polikliniek psychosomatiek

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Somatisch on(voldoende) verklaarde klachten of wel lichamelijke klachtenstoornissen zijn het…
4 jaar geleden

Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Amstelveen

GGZ inGeest - Amstelveen
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Op deze polikliniek op de locatie Amstelmere leer je allerlei angst- en depressieve…
4 jaar geleden

Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6-12 maanden   Wat ga je leren? Op deze polikliniek leer je complexe en therapieresistente angst- en depressieve…
4 jaar geleden

Polikliniek Bipolaire stoornissen GGZ inGeest

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het is uniek een poliklinische stage te doen in één van de academische werkplaatsen…
4 jaar geleden

Spoedeisende Psychiatrie (Crisisdienst) Amsterdam en Amstelland

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Werken en leren in een setting waarin ambulante en zo nodig outreachende psychiatrische zorg voor…
4 jaar geleden

Polikliniek Ouderenpsychiatrie

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage bekwaam je je in alle aspecten van ouderenpsychiatrie inclusief psychogeriatrie en…
4 jaar geleden

Wetenschappelijk onderzoek GGZ inGeest

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? De aios wordt in principe gestationeerd bij de Dienst Onderzoek en Opleidingen in de A.J.…
4 jaar geleden

F-ACT Amsterdam

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? Het eigen maken en verdiepen van de F-ACT methodiek, waarbij herstelgericht werken,…
4 jaar geleden

Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie

GGZ inGeest - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage bekwaam je je in alle aspecten van ouderenpsychiatrie inclusief psychogeriatrie en…
4 jaar geleden

Spoedeisende Psychiatrie (Crisisdienst) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? In deze stage leer je diagnosticeren, interveniëren en behandelen in crisissituaties bij een…
3 jaar geleden

Polikliniek Ouderenpsychiatrie Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
 Duur: 6-12 maanden   Wat ga je leren? Je leert zeer diverse psychiatrische problemen en stoornissen  diagnosticeren bij…
3 jaar geleden

Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6-12 maanden Wat ga je leren? Je leert diagnostiek en behandelingen uitvoeren bij een patiëntengroep met zeer gevarieerde…
3 jaar geleden

F-ACT Ouderenpsychiatrie Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren? Je werkt in een gecertificeerd en gedreven F-ACT team in de regio Haarlem samen met ervaren en…
3 jaar geleden

ACT (Assertive Community Treatment) Haarlem

GGZ inGeest - Haarlem
Duur: 6 - 12 maanden   Wat ga je leren?   ACT (Assertive Community Treatment) richt zich op mensen met complexe psychiatrische en/of…
3 jaar geleden

Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen - Psychotherapie Persoonlijkheidsstoornissen

GGZ inGeest - Hoofddorp
Duur: 12 maanden   Wat gaat de aios leren? In deze stage werkt u met mensen met een persoonlijkheidsstoornis, voornamelijk…
3 jaar geleden

Ziekenhuispsychiatrie - Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD)

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren en doen?  - Verdiepen van kennis van de consultatieve psychiatrische diagnostiek van   …
11 maanden geleden

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) AMC

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 maanden Wat ga je leren en doen? - Het verrichten  van diagnostiek op het grensvlak van de somatiek de…
11 maanden geleden

Transitiepsychiatrie

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren, wat ga je doen?   Je leert te werken met jongvolwassenen met een unipolaire of…
11 maanden geleden

MPU Kind en Jeugd

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren?   Verdiepen van kennis en integreren van somatische en psychiatrische diagnostiek en…
11 maanden geleden

Wetenschappelijk onderzoek vroege psychose

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren en wat ga je doen? - Samen met de supervisor/onderzoeksgroep een vraagstelling…
11 maanden geleden

Psychodermatologie, polikliniek angst – dwang

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Bij participatie in BDD dagbehandeling is 12 maanden vereist   Wat ga je leren, wat ga je…
11 maanden geleden

Psychotherapie en Systeemtherapie bij depressie

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur:  6 maanden /  12 maanden    Wat ga je leren en doen?   Je leert te werken met (jong)volwassenen en…
11 maanden geleden

Stemmingsstoornissen

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur:  6 of 12 maanden Wat ga je leren en doen? - Werken in een poliklinische academische setting - Werken met een team van deskundige…
11 maanden geleden

Angststoornissen

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en doen? - Binnen een poliklinische en klinische setting ontwikkel je expertise in de…
11 maanden geleden

Wetenschappelijk onderzoek Mental Health in an Urban Population: The Helius study

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 - 12 maanden, in overleg   Wat ga je leren en doen? - Samen met de supervisor/onderzoeksgroep een vraagstelling formuleren…
11 maanden geleden

Vroege Psychose (AMC) / Vroege Interventie Psychose (Arkin)

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en doen? Vroege Psychose: - Uitvoeren van diagnostiek en behandeling van jongeren (16-30 jaar)…
11 maanden geleden

Neuropsychiatrie en polikliniek Angst - Dwang

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
Duur: 6 of 12 maanden Wat ga je leren, wat ga je doen? - Intercollegiale intakes bij complexe patiënte met zowel neurologische…
11 maanden geleden

HIC/MC

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur: 6 of 12 maanden   Wat ga je leren en doen? - Bekwaam raken in de diagnostiek en kortdurende behandeling van patiënten…
11 maanden geleden

Buitenlandstage Tanzania (Dodoma) en klinische stage AMC

Amsterdam UMC locatie AMC - Dodoma (Tanzania)
  Duur: 6 tot 12 maanden 12 Maanden, waarvan 6 maanden stage in Tanzania en 6 maanden stage voorafgaande of aansluitend aan, in…
4 jaar geleden

Medisch onderwijs en opleidingsvaardigheden

Amsterdam UMC locatie AMC - Amsterdam
  Duur: 6 of 12 maanden, eventueel in combinatie met parttime (poli)klinische stage).  Starten kan zowel op 1 april als op 1…
4 maanden geleden

Poliklinische psychiatrie Centrum Soma & Psyche

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 6 - 12 maanden   Poliklinische psychiatrie in het Centrum voor Soma & Psyche   De polikliniek van het Centrum voor Soma…
3 jaar geleden

Psychotherapie en persoonlijkheidsstoornissen (de Hoofdlijn)

Amsterdam UMC locatie AMC - Haarlem
Duur:  12 maanden fulltime of 12 maanden deels parttime (40% het eerste half jaar); af te stemmen met opleider en werkbegeleider bij De…
29 dagen geleden

Consultatieve psychiatrie (psycho-oncologie) in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 6 maanden   Inleiding De stage ziekenhuispsychiatrie en psycho-oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek is een stage in het…
3 jaar geleden

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) VUmc

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 3 maande (in combinatie met de PCD) of 6 maanden   Inleiding De MPU is een afdeling met 8 bedden , gelokaliseerd in het…
3 jaar geleden

Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) VUmc

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 3 maanden (in combinatie met MPU) of 6 maanden   Inleiding De PCD is een multidisciplinaire dienst waar aios psychiatrie,…
3 jaar geleden

Centrum voor Soma & Psyche, polikliniek neuropsychiatrie

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Centrum voor Soma & Psyche, Polikliniek Neuropsychiatrie Duur  6 maanden óf 12 maanden met onderzoek Op de polikliniek…
3 jaar geleden

Kennis- en Zorg centrum genderdysforie (Genderpolikliniek)

Amsterdam UMC locatie VUmc - Amsterdam
Duur: 6-12 maanden (12 maanden in combinatie met wetenschappelijk onderzoek) Psychiatrie in het Kennis- en zorg centrum Genderdysforie Bij…
3 jaar geleden

Buitenlandstage Bonaire -Kralendijk-

Amsterdam UMC locatie VUmc - Kralendijk (Bonaire)
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? In deze stage kun je je in een andere culturele omgeving kennismaken met de bijzondere aspecten…
4 jaar geleden

Buitenland stage polikliniek Bonaire

Amsterdam UMC locatie VUmc - Kralendijk (Bonaire)
Duur: 6 maanden (vanaf leerjaar 3)   Algemeen Alle psychiatrie stages op Bonaire zijn erkend door de RGS. Je komt in dienst van het…
7 maanden geleden

DGT Dialectische Gedrags Therapie Jeugd

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen   DGT-J is een behandeling aan jongeren die last…
4 maanden geleden

Ambulante Forensische Jeugdpsychiatrie

Levvel - Duivendrecht
  Duur: 6 maanden Algemeen Begeleiden en behandelen van jeugdige delinquente jongeren (12- 23 jaar) en hun gezinnen, met als doel…
4 maanden geleden

San Francisco

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen De eetstoornissenkliniek San Francisco (SF) en dagkliniek…
4 maanden geleden

IBT-J Intensieve Behandeling Thuis-Jeugd

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Het bieden van intensieve zorg (diagnostiek en…
4 maanden geleden

Kinder- en Jeugdpsychiatrie algemeen Levvel

Levvel - Amsterdam, Duivendrecht
Stageduur: 6 of 12 maanden    Wat ga je leren?   Tijdens de diverse stages leer je kinderen/jongeren te onderzoeken in samenhang…
4 maanden geleden

Polikliniek Altra College Bleichrodt

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden (geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage)   Algemeen   Onze polikliniek is een unieke…
4 maanden geleden

Regiopoli Gooi- en vecht

Levvel - Duivendrecht
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Poliklinische diagnostiek en behandeling van kinderen en…
4 maanden geleden

Gebiedsteam Nieuw West polikliniek

Levvel - Duivendrecht
  Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage)   Algemeen Poliklinische…
4 maanden geleden

Gebiedsteam Noord polikliniek

Levvel - Duivendrecht
  Duur 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase stage) Algemeen Poliklinische diagnostiek…
4 maanden geleden

Gebiedsteam Oost-Centrum polikliniek

Levvel - Duivendrecht
  Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP + 6 maanden levensfase…
4 maanden geleden

Regioteam Amstelland polikliniek

Levvel - Duivendrecht
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Poliklinische diagnostiek en behandeling van kinderen en…
4 maanden geleden

Transgenderzorg kind en adolescent

Levvel - Amsterdam
  Stageduur: 6 maanden, 12 maanden indien gecombineerd met onderzoek (stage geschikt voor AIOS profilering tot…
4 maanden geleden

Panama acute opname kliniek

Levvel - Amsterdam
Duur: 6 maanden, 32-38 uur  (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Panama neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week…
2 jaar geleden

San Remo

Levvel - Amsterdam
  Duur: 6 maanden  (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Doelgroep en samenstelling team Klinische…
4 maanden geleden

Speedboot

Levvel - Duivendrecht
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Variërend van diagnostiek, behandeling, schoolopbouw of een…
4 maanden geleden

Ziekenhuispsychiatrie

Levvel - Amsterdam
  Stageduur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Bieden van multidisciplinaire zorg en consultatie…
4 maanden geleden

Landelijk team / N=You poli

Levvel - Amsterdam
  Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Locatie AMC-Levvel  te Amsterdam Het landelijk…
4 maanden geleden

Buitenlandstage Kinder- en Jeugdpsychiatrie Bonaire

Levvel - Kralendijk (Bonaire)
  Duur: 6 maanden 32-40 u per week (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP) Algemeen Vanaf het 4e jaar gedurende…
4 maanden geleden

Regiopoli Midden-Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer

Levvel - Hoofddorp
Duur: 6 maanden (stage geschikt voor AIOS profilering tot KJP)   Algemeen Laagdrempelige en passende specialistische…
4 maanden geleden

Consultatieve en Liaison psychiatrie (PCD)

Spaarne Gasthuis - Haarlem, Hoofddorp
Duur:  6 – 12 maanden (naar eigen keuze in te vullen) Wat ga je leren? Doelstelling van de afdeling Psychiatrie en Medische…
2 jaar geleden

Ziekenhuispsychiatrie; somatische en psychiatrische co-morbiditeit

Spaarne Gasthuis - Haarlem, Hoofddorp
Duur 6 – 12 maanden (naar eigen keuze in te vullen) Locatie: Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Zuid en locatie…
4 jaar geleden

Elektroconvulsie therapie (ECT)

Spaarne Gasthuis - Haarlem, Hoofddorp
Duur: 6 maanden   Wat ga je leren? Elektroconvulsie therapie [ECT] is een succesvolle behandeling, onder meer bij mensen met een…
2 jaar geleden

Ouderenpsychiatrie in het ziekenhuis

Spaarne Gasthuis - Haarlem, Hoofddorp
  Duur: 6 – 12 maanden (naar eigen keuze in te vullen)   Doelstelling van de afdeling Psychiatrie en Medische…
2 jaar geleden

Medisch leiderschap

Spaarne Gasthuis - Haarlem
Duur: 6 maanden   Wat gaat de aios leren? Management en organisatie is een van de competenties van de medisch specialist. Hoe kun je een…
2 jaar geleden

Psychotherapie in het ziekenhuis

Spaarne Gasthuis - Haarlem, Hoofddorp
Duur: 12 maanden (naar eigen keuze in te vullen) Doelstelling van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie De afdeling Psychiatrie…
2 jaar geleden