Nieuws

terug

Start vernieuwd onderwijs per april 2022

11 januari 2022 - Regionaal opleidings nieuws

Officieel is per juli 2020 het nieuwe landelijke opleidingsplan ‘De Psychiater’ van kracht. Het landelijk onderwijs wil hier zo goed mogelijk op aansluiten en wordt daarom vernieuwd. In opdracht van de Programmacommissie NVvP heeft een Innovatiewerkgroep, bestaande uit consortiumvoorzitters, onderwijskundigen, aios en een beheerder, een herontwerp ontwikkeld voor het landelijk psychiatrieonderwijs.  
Op 1 april 2022 starten de nieuw komende aios in het nieuwe programma.

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit Toolkit diensten, Basiskennis diagnostiek en behandeling en basistraining Psychotherapie.
Aan het begin van de opleiding start de aios met een maand ‘Toolkit diensten’. Hierin bereidt de aios zich voor op het werken in de diensten. Aan de hand van vier prototypische vignetten komen de belangrijkste spoedeisende onderwerpen aan bod. 
In basiskennis diagnostiek en behandeling’, komen de meest voorkomende stoornissen casusgestuurd en transdiagnostisch aan bod. De eindbeoordeling bestaat uit kennistoetsen en een eindopdracht. 

Vanaf jaar 2 heeft de aios keuzevrijheid om onderwijs 'just-in-time' te kunnen volgen. Het aanbevolen aanbod beslaat grotendeels (ongeveer 80%) de EPA's en de verplichte onderwerpen uit De Psychiater waar elke aios onderwijs over moet volgen. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van keuzeonderwijs: zowel e-learning als blended-learning cursussen.