terug Ernstig psychiatrische aandoeningen

Complexe persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma

GGZ inGeest - Amsterdam


Duur: 6-12 maanden


Wat ga je leren?

Op deze 2e/3e-lijns-polikliniek leer je als aios specialistische diagnostiek en behandeling uitvoeren bij patiënten met complexe persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn veel diagnostische puzzels vanwege overlap met symptomen van andere aandoeningen zoals autisme, ADHD, stemmingsstoornissen en PTSS. Zowel differentiatie hiervan is van belang als het vaststellen van comrbiditeit. Verder heeft deze populatie veel psychosociale problematiek. Je kunt ervaring opdoen met zowel individuele behandeling als de VERS-training (Vaardigheidstraining Emotieregulatiestoornissen). Overleg over andere therapievormen is mogelijk. Je leert instelling op medicatie bij bij deze ingewikkelde problematiek, bijvoorbeeld antidepressiva en antipsychotica. Aangezien er in het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen veel wordt gevraagd van een aios of psychiater, is er veel aandacht voor het handhaven van een constructieve therapeutische attitude ondanks heftige (tegen)overdracht, voor flexibel kunnen zijn en tevens begrenzen indien noodzakelijk. De variatie maakt onze polikliniek zeer geschikt voor specialisatie op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen.

Een combinatie met stagewerkzaamheden op de HIV-poli van de locatie is mogelijk indien de aios dit wenst.

Werkzaamheden

Je werkt in een deskundig multidisciplinair team met experts en ervaren co-therapeuten op de locatie De Nieuwe Valerius in Amsterdam (achter Amsterdam UMC, locatie VUMC). Je verricht specialistische intakes met het oog op indicatiestelling voor behandeling, voert psychiatrische onderzoeken uit evenals individuele behandelingen, medicamenteuze behandelingen en de VERS-training. Overleg over andere therapievormen is mogelijk.

Je participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal (landelijke cursussen in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (APO, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

De stagewerkzaamheden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd in Amsterdam. Je doet avond-, nacht- en weekenddiensten georganiseerd door Arkin en GGZ inGeest. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Het is mogelijk om de stage in deeltijd te doen. Als je deze stage gaat doen, neem dan 3 maanden van tevoren contact op met een van onderstaande contactpersonen voor planning van werkdagen i.v.m. groepsbehandelingen en intakes en voor de planning van evt. scholing.

EPA's

Je kan tijdens deze stage werken aan EPA's 1, 2, 4, 5, 7, 9 en 10, bij voorkeur aan EPA 2, 4 en/of 10.

Contactinformatie

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam

E: opleiding.psychiatrie@ggzingeest.nl

mw. A. van der Lans, mw. S. van Rees of mw. B. Smink