Nieuws

terug

Start nieuwe cursus Neurowetenschappen en Farmacologie

24 oktober 2023 - Regionaal opleidings nieuws

In november wordt binnen het opleidingscluster Noord-Holland gestart met de nieuwe landelijke cursus Neurowetenschappen & Farmacologie.

Deze cursus bestaat uit 10 lesbijeenkomsten en is een verplicht onderdeel voor aios vanaf leerjaar 2. 

In elke les wordt een (verstoorde) psychische functie uit het status mentalis onderzoek gebruikt als kapstok. De aios krijgen handvatten om te kunnen verklaren hoe (tijdelijke) verstoringen in deze psychische functies (symptomen) kunnen ontstaan en welke biologische (meestal medicamenteuze) interventies daarbij zouden kunnen passen. Naast een herhaling van algemene farmacologische principes (farmacokinetiek en -dynamiek) wordt ingaan op de neurotransmittersystemen en receptoren waar de verschillende psychofarmaca op aangrijpen om zo hun werking, maar ook de nevenwerkingen, te kunnen verklaren. 

Met de kennis uit deze cursus is de aankomend psychiater in staat  om aan de patiënt uit te leggen wat er in de hersenen gebeurt bij bepaalde psychische klachten en waarom een bepaald medicament kan helpen om die klacht te verminderen of er helemaal vanaf te komen.