terug Angststoornissen

Academische stage Angst- en dwangstoornissen en Depressie

GGZ inGeest - Amsterdam

Duur: 6-12 maanden


Wat ga je leren?

Op de poliklinieken Angst- en dwangstoornissen en Depressie  op locatie De Nieuwe Valerius  kun je academische vaardigheden uitbreiden en verfijnen op het gebied van angst- en dwangstoornissen of depressie. Het zijn TOPGGz gecertificeerde poliklinieken die deels ernstige en therapieresistente patiënten behandelen en deels reguliere SGGZ patiënten. Zij combineren dit met patiëntgebonden onderzoek ten behoeve van innovatie en verbetering van zorg. Een academische stage op een van deze poliklinieken duurt bij voorkeur een jaar, voor stages van een half jaar is overleg vooraf over de haalbaarheid noodzakelijk. Een combinatie met de afbouw-polikliniek is ook mogelijk. Dit is een gespecialiseerde polikliniek die landelijk opereert en naast het adviseren en begeleiden bij afbouw van antidepressiva ook tot doel heeft kennis en ervaringen met afbouw te concentreren ten behoeve van verbetering van de zorg.

 

Werkzaamheden:

  • Conform een reguliere polistage doe je als AIOS intakes en voer je behandelingen uit. Je maakt deel uit van een hoogopgeleid multidisciplinair team. 

  • Er is uitgebreide mogelijkheid om psychotherapeutische behandelingen uit te voeren onder supervisie (CGT, schematherapie, EMDR), in overleg ook een groepsmodule. 

  • Op de afbouwpoli doe je intakes, stel je beleid voor (wel/niet afbouwen, en hoe) en bespreekt dit in het MDO. Hier wordt ook nieuwe wetenschappelijke kennis op dit gebied gedeeld. 

  • Je doet second opinions samen met een psychiater of hoogleraar van de polikliniek.

  • Je participeert in lopend wetenschappelijk onderzoek op de afdeling. Dit kan bestaan uit het uitvoeren van innovatieve (psychotherapeutische) behandelingen onder supervisie, het screenen van geschiktheid voor een bepaald onderzoek, het afnemen van bepaalde vragenlijsten of het uitvoeren van diepte-interviews.

  • Je participeert in vergaderingen van de Academische Werkplaats Angst of Depressie. 

  • Je schrijft mee aan een wetenschappelijk artikel over onderzoek dat dat binnen de Academische Werkplaats Angst of Depressie of de afbouw-poli worden uitgevoerd.

 

EPA's 

Je kunt tijdens deze stage werken aan EPA's 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 10. Bij voorkeur werken aan EPA 2, 4 en/of 10.
 

Contactinformatie 

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam

E: opleiding.psychiatrie@ggzingeest.nl

mw. A. van der Lans, mw. S. van Rees of mw. B. Smink